Phí thị thực và lãnh sự

30/08/2018 1497

 

Dịch vụ

  Dirham DH

Vietnam Dong

Visa 1 lần vào

220

537 000

Visa nhiều lần vào

330

805 000

Xác nhận chữ ký

60

147 000

Cấp hộ chiếu điện tử

860

2 098 000

Giấy khai sinh

30

74 000

Hợp pháp hóa giấy tờ

20

49 000

Đăng ký tại sứ quán

70

171 000

Hợp pháp hóa chữ ký/Xác nhận kết hôn

110

269 000

Hợp pháp hóa chữ ký/Xác nhận ly hôn

220

537 000

Chứng nhận đăng ký

70

  171 000

*Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.