Phí thị thực và lãnh sự

08/03/2023 3814

 

Dịch vụ

  Dirham DH

Vietnam Dong

Visa 1 lần vào

440

1 009 000

Visa nhiều lần vào

660

1 513 000

Xác nhận chữ ký

110

259 000

Cấp hộ chiếu điện tử

860

1 971 000

Giấy khai sinh

30

69 000

Hợp pháp hóa giấy tờ

50

115 000

Đăng ký tại sứ quán

70

161 000

Hợp pháp hóa chữ ký/Xác nhận kết hôn

110

253 000

Hợp pháp hóa chữ ký/Xác nhận ly hôn

220

505 000

Chứng nhận đăng ký

70

  165 000

*Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.