Các câu hỏi thường gặp

03/04/2018 2094

Hộ chiếu sinh trắc là gì?

Hộ chiếu sinh trắc được cấp vô điều kiện ở mọi lứa tuổi cho tất cả công dân Ma-rốc yêu cầu, trừ khi có phản đối của tòa án. Hộ chiếu sinh trắc được phát hành theo yêu cầu của bên liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của người đó, trong trường hợp người lớn thuộc quyền giám hộ.

Làm thế nào để được cấp hộ chiếu Maroc?

Hộ chiếu sinh trắc được thiết lập trên cơ sở giấy chứng minh thư điện tử quốc gia hoặc khi nhận được giấy chứng minh thư điện tử quốc gia do đại lý chịu trách nhiệm thiết lập chứng minh thư điện tử quốc gia của Cục Lãnh sự nơi cư trú người nộp đơn.

Tại sao đăng ký tại Đại sứ quán lại quan trọng?

Đăng ký với Đại sứ quán Vương quốc Ma-rốc là bước đầu tiên trước tất cả các dịch vụ lãnh sự khác. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bước hoàn thiện các thủ tục hành chính khác và cho phép tiếp cận các thủ tục nhất định. Do đó, đây là điều kiện cần thiết để được cung cấp chứng minh thư điện tử quốc gia hoặc hộ chiếu sinh trắc , vv ...

Laissez-passer là gì?

Laissez-passer là một giấy thông hành khẩn cấp cấp cho công dân Ma- rốc để cho phép họ trở về Ma-Rốc trong trường hợp bị mất hộ chiếu và  không thể đợi cho thủ tục cấp hộ chiếu mới hoàn thành. Văn bản này chỉ được ban hành sau khi đăng ký quốc tịch Ma-rốc.