Thông cáo báo chí của Văn phòng Hoàng gia
THỨ TƯ, ngày 20 tháng 9 năm 2023- T ại Cung điện Hoàng gia ở Rabat, Quốc Vương Mohammed VI, đã chủ trì một phiên làm việc dành cho chương trình tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất Al Haouz.

Chi tiết

Thông cáo báo chí của Văn phòng Hoàng gia
NGÀY THỨ NĂM, ngày 14 tháng 9 năm 2023- Tại Cung điện Hoàng gia ở Rabat, Quốc Vương Mohammed VI chủ trì  một cuộc họp nhằm khởi động chương trình khẩn cấp nhằm tái định cư các nạn nhân và chăm sóc người dân bị ảnh hưởng...

Chi tiết

Thông cáo
Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023- Vương quốc Maroc bày tỏ tình đoàn kết với Nhà nước anh em Libya sau cơn bão và lũ lụt đã ảnh hưởng đến một số vùng của đất nước, gây ra thương vong về người và thiệt hại về tài sản.

Chi tiết