Tóm tắt tiểu sử Đại sứ Jamale Chouaibi

24/09/2019 3042

 

 1/2016-  6/2019:  Tổng lãnh sự Vương quốc Ma rốc tại Duseldorf

11/2011- 11/2011:  Phó Vụ trưởng- Vụ Châu Đại Dương và Châu Á – BNG

2/2009- 11/2011:  Tham tán công sứ-  Đại sứ quán Ma Rốc tại London

12/2005-2/2009 :  Phó Đại sứ-  Đại sứ quán Ma Rốc tại London

9/2004- 11/2005:  Trưởng ban (Vương Quốc Anh & Benelux)  - Ban Châu Âu- BNG

9/2003- 9/2004:    Trưởng ban (Mỹ & Canada)-  Ban Châu Mỹ- BNG

9/1999- 8/2003:   Tham tán chính trị  Đại sứ quán Ma Rốc tại Mỹ

9/1998- 8/1999:  Trưởng ban Châu Á- BNG

9/1995- 8/1997 :  Bí thư Ngoại Giao- Ban Châu Á- BNG

9/1989- 8/1995 :  Bí thư thứ Nhất ( phụ trách vấn đề chính trị) - Đại sứ quán Ma Rốc tại La Haye

8/1986- 8/1989:   Bí thư Ngoại Giao-  Ban Hợp tác kỹ thuật và văn hóa- BNG