Giới thiệu

03/04/2018 2430

Đại sứ quán Vương Quốc Ma-rốc, Hà Nội, đại diện cho Chính phủ Ma-rốc hoạt động với mục đích thúc đẩy lợi ích của Ma-rốc tại Việt Nam, quảng bá hình ảnh tích cực về Ma-rốc và cung cấp thông tin và dịch vụ lãnh sự cho người Ma-rốc ở Việt Nam.

Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy lợi ích của Morocco và công dân Ma Rốc bằng cách:
Thúc đẩy sự thịnh vượng của Ma Rốc ;
Tăng cường an ninh của Ma Rốc;
Bảo vệ phúc lợi của công dân Ma Rốc ;
Đáp ứng các trách nhiệm quốc tế;
Xây dựng Vương Quốc Ma Rốc đương đại ;

Tiêu chí của chúng tôi là
Cung cấp dịch vụ kịp thời, hiệu quả ;
Xây dựng và duy trì mạng lưới ở Vietnam;
Đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức.

Dịch vụ dành cho công dân Ma Rốc tại Việt Nam:
  Cung cấp thủ tục lãnh sự cho công dân Ma Rốc  ;
  Cấp hộ chiếu cho công dân Ma Rốc;
Cấp nhiều loại giấy tờ khác cho công dân Ma Rốc;

Dịch vụ dành cho công dân Việt Nam:
Xử lý cấp thị thực cho công dân Việt Nam muốn tới Ma Rốc (nếu có)
Chứng nhận chữ ký, xác nhận và công chứng tài liệu (chỉ dành cho các tài liệu có nguồn gốc từ Maroc, hoặc dự định sử dụng ở Ma-rốc).

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp Việt Nam và Ma Rốc:
Hỗ trợ các công ty Ma-rốc tiếp cận thị trường để xuất khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ sang Việt Nam;
Hỗ trợ các công ty Việt Nam tìm nguồn cung cấp các sản phẩm Ma-rốc, hoặc đầu tư vào Ma-rốc.