Quan hệ lãnh sự Việt Nam Ma Rốc

05/02/2018 1727

 

           Kể từ đầu thiên niên kỷ mới, hợp tác về lãnh sự đã trở thành ưu tiên trong các chương trình nghị sự quốc tế. Những thách thức mới về an ninh và trật tự công cộng, do các vấn đề như di cư hoặc khủng bố, dưới mọi hình thức và biểu hiện, đã nâng cao vai trò chiến lược của hợp tác lãnh sự.

         
Như vậy, hợp tác lãnh sự là một công cụ hiệu quả cho sự phát triển quan hệ song phương giữa các quốc gia. Nó tối ưu hóa sự hỗ trợ lãnh sự cho mọi công dân, bằng cách cung cấp các dịch vụ lãnh sự, thông qua các Cơ quan Ngoại giao.

        
Bộ phận lãnh sự tại Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam hợp tác với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy vai trò của cộng đồng Ma Rốc tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xã hội cũng như bảo đảm sự bảo vệ quyền lợi, phù hợp với các hiệp định song phương.

          
Chính phủ Vương quốc Marốc và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký tại Rabat vào ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hiệp định miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và dịch vụ, cho phép những người có quốc tịch Việt Nam và Ma-rốc có hộ chiếu ngoại giao, chính thức và đặc biệt được miễn thị thực nhập cảnh với Việt Nam và Ma-rốc.