Công nghiệp

02/04/2021 642

Công nghiệp

Ô tô, phốt phát, khai thác và chế biến đá, hàng không vũ trụ, chế biến thực phẩm, đồ da, dệt may, xây dựng, năng lượng, du lịch

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào liên kết bên dưới

http://www.mcinet.gov.ma/en