Du Lịch

02/04/2021 725

 

Số lượng du khách

13 triệu khách năm 2019

Thứ hạng

Xếp thứ 35 trên thế giới và thứ 2 của Châu Phi

Doanh thu từ khách quốc tế

81,4 tỷ MAD (8,89 tỷ USD) vào năm 2019

Doanh thu từ khách nội địa

138.3 tỷ MAD (15.1 tỷ USD) vào năm 2019

Việc làm

5% tổng số việc làm của nền kinh tế

Đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội GDP

7,1%

 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào liên kết bên dưới

- https://www.visitmorocco.com/en

Moroccan National Tourist Office

Ministry of Tourism, Air Transport, Handicraft and Social Economy