Năng lượng tái tạo

02/04/2021 683

Sử dụng hiệu quả năng lượng cùng với phát triển năng lượng tái tạo là ưu tiên trong chiến lược năng lược quốc gia, hướng tới mục tiêu tiết kiệm 15% lượng điện tiêu thụ cho đến năm 2030. Chính vì vậy, những Kế hoạch hành động để sử dụng hiệu quả năng lượng đã được thực hiện trong tất cả các ngành mũi nhọn, đặc biệt là ngành vận tải, công nghiệp và xây dựng.

Maroc có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió) nên việc xây dựng tổ hợp năng lượng đa dạng có lợi cho năng lượng tái tạo đã được lên kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện, bảo vệ môi trường và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ các quốc gia khác.

Để vượt qua những thách thức này, Maroc đã triển khai một chương trình tích hợp với quy mô rất lớn về sản xuất điện từ những nguồn năng lượng tái tạo. Đây là một trong những dự án lớn nhất trên thế giới nhờ vào việc xây mới những trang trại gió và năm nhà máy điện mặt trời.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào liên kết bên dưới

https://www.masen.ma/en