Lịch sử thành lập Đại Sứ Quán

01/11/2019 1856

1961: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ma Rốc;

2005: Mở Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ma Rốc trong chuyến thăm chính thức Ma Rốc của Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam Nguyễn Văn An;

2006:  Mở Đại Sứ Quán Ma Rốc tại Hà Nội bởi ngài Taib Fassi Fihri, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Ma Rốc

Tháng 3, 2006- tháng 9 năm 2016  Ngài El Houcine FARDANI là Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Vương Quốc Ma Rốc tại Việt Nam.

Tháng 10, 2016 tới tháng 4 năm 2019 :  Ngài Azzeddine FARHANE là Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Vương Quốc Ma Rốc tại Việt Nam.

Tháng 7, 2019 tới nay :  Ngài Jamale CHOUAIBI là Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Vương Quốc Ma Rốc tại Việt Nam.

Đại Sứ Quán Vương Quốc Ma Rốc tại Hà Nội