Đại sứ quán Ma Rốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +8424.3734.5586 - +8424.3734.5587 - Fax: +8424.3734.5589 Email: info@moroccoembassy.vn
Thông tin liên hệ