11 tháng 1 năm 2023, Maroc kỉ niệm 79 năm ngày tuyên ngôn độc lập, mốc quan trọng của vương quốc trong sự nghiệp giành độc lập lãnh đạo bởi cố Vương Mohammed V và toàn thể nhân dân

11/01/2023 207

11 tháng 1 năm 2023, Maroc kỉ niệm 79 năm ngày tuyên ngôn độc lập, mốc quan trọng của vương quốc trong sự nghiệp giành độc lập lãnh đạo bởi cố Vương Mohammed V và toàn thể nhân dân

Nguồn: Diplomatie.ma