Bộ trưởng bộ Ngoại giao, hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài đã tiếp bà Catherine Gotani Hara, Phát ngôn viên của quốc hội Malawi

11/01/2023 116

Rabat- 10 January 2023- Bộ trưởng bộ Ngoại giao, hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài đã tiếp bà Catherine Gotani Hara, Phát ngôn viên của quốc hội Malawi

Source: diplomatie.ma