Bộ trưởng bộ Ngoại giao, hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài đã tiếp ông Martin Elliot Sampson, cố vấn cao cấp về Trung Đông và Bắc Phi của Bộ quốc phòng Vương quốc Anh

11/01/2023 73

Rabat- 10 tháng 1 năm 2023-Bộ trưởng bộ Ngoại giao, hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài đã tiếp ông Martin Elliot Sampson, cố vấn cao cấp về Trung Đông và Bắc Phi của Bộ quốc phòng Vương quốc Anh 

Nguồn: diplomatie.ma