Bộ trưởng Môi trường và phát triển bền vững Công-gô khen ngợi cam kết của Hoàng gia đối với các vấn đề môi trường và thay đổi khí hậu ở Châu Phi

09/11/2022 80

Sharm el-Sheikh - Ngày 08 tháng 11 năm 2022- Bà Arlette Soudan-Nonault, Bộ trưởng Môi trường và phát triển bền vững Công-gô khen ngợi cam kết của Quốc Vương Mohammed VI  đối với các vấn đề môi trường và thay đổi khí hậu ở Châu Phi

Trong một tuyên bố với báo chí sau khi được tiếp đón bởi Công Chúa  Lalla Hasnaa, Đại sứ thiện chí của Ủy ban Khí hậu lưu vực Congo và Quỹ Xanh cho lưu vực Congo vào thứ Ba tại Sharm el-Sheikh, Bộ trưởng bộ trưởng Môi trường và phát triển bền vững Công gô, đồng thời là kỹ thuật Điều phối viên của Ủy ban Khí hậu Lưu vực Công-gô, nhấn mạnh rằng cam kết của hoàng gia đã được hình thành thông qua một loạt các sáng kiến được đưa ra tại COP 22 ở Marrakech, bao gồm Sáng kiến Ba Ủy ban: Ủy ban Khí hậu Vùng Sahel, Ủy ban Khí hậu các Quốc đảo Nhỏ và Ủy ban khí hậu lưu vực Công-gô.

Bà Arlette Soudan-Nonault bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao những nỗ lực của Công chúa Hoàng gia Lalla Hasnaa, đặc biệt trong việc huy động các nguồn lực tài chính cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững toàn cầu và hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng.
"Nhờ tất cả những nỗ lực này, chúng tôi đã chuyển từ cách tiếp cận đề xuất sang khía cạnh khoa học ứng dụng', bà nói thêm và giải thích rằng Ủy ban khí hậu lưu vực Côn-gô, giống như hai ủy ban khác, có các kế hoạch hành động rõ ràng, kiên định và và nhiều triển vọng.

"Hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì chúng tôi đang bước vào một giai đoạn quan trọng là huy động hiệu quả các nguồn lực của Quỹ', Bộ trưởng Công-gô nói và bày tỏ lòng biết ơn đối với những hành động của Maroc ở cấp độ này.
Bà cũng nhắc lại những thách thức mà lưu vực Congo phải đối mặt, chủ yếu liên quan đến hành vi của con người, ví dụ như các hoạt động nông nghiệp và mục vụ không bền vững.
Thách thức này đe dọa Cộng hòa Công-gô và các quốc gia láng giềng mong muốn phát triển nền kinh tế của mình và đáp ứng với sự gia tăng dân số.
Nguồn: MAP