Bộ trưởng Nasser Bourita tiếp Chủ tịch Quỹ Konrad-Adenauer của Đức

18/05/2023 137

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại Rabat, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và Người Ma-rốc ở nước ngoài, ông Nasser Bourita đã tiếp Chủ tịch Quỹ Konrad-Adenauer của Đức, ông Norbert Lammert.

 
Cuộc gặp giữa ông Lammert và ông Bourita là cơ hội để nêu bật tầm quan trọng và triển vọng hợp tác, cũng như nhu cầu tăng cường đối thoại giữa hai bên, lưu ý rằng quỹ hoạt động hiệu quả cùng với các đối tác để thực hiện một số dự án của Maroc, mô hình phát triển mới, bên cạnh các sáng kiến khác.
Ông nói: “Quỹ Konrad-Adenauer của Đức đã làm việc hơn 40 năm, với các đối tác là nghị viện và xã hội dân sự của Chính phủ, về các dự án giáo dục và xây dựng năng lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực tham gia chính trị, khí hậu và năng lượng.

Nguồn: https://www.diplomatie.ma