Các Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc, Ai Cập, Ả-rập Xê-út, Bahrain và Jordan thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế

22/05/2023 93

Các bộ trưởng ngoại giao của Ma-rốc, Ai Cập, Ả-rập Xê-út, Bahrain và Jordan đã gặp nhau vào ngày 17 tháng 5 năm 2023 tại Jeddah, nhân cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh Ả-rập để thảo luận về các vấn đề khu vực và diễn biến quốc tế, bao gồm cả thỏa thuận giữa Vương quốc Ả-rập Xê-út Ả Rập và Iran đã đạt được vào tháng 3 năm ngoái.

 
Tại cuộc gặp, các bên đã trao đổi quan điểm và tầm nhìn trong khuôn khổ bảo vệ lợi ích chung của các nước Ả Rập, nhất trí tiếp tục tham vấn để đảm bảo sự phối hợp chung có tính đến lợi ích chung tối cao.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và Người Ma-rốc ở nước ngoài, ông Nasser Bourita, hôm thứ Tư đã tổ chức một loạt cuộc gặp với một số người đồng cấp Ả Rập.

Nguồn: https://www.diplomatie.ma