Các Đại sứ mới trình quốc thư tới Bộ trưởng bộ Ngoại giao

23/11/2022 104

Rabat - Ngày 21 tháng 11 năm 2022- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và Người Ma-rốc ở nước ngoài, Nasser Bourita, đã tiếp các Đại sứ mới đến trình quốc thư với tư cách là đại diện của quốc gia họ ở Ma-rốc.

Đó là Ngài Nazim Adil oglu Samadov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan, Ngài Puneet Talwar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Ngài Abuk Nikanora Manyok Aguer Cussac, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Sudan

Nguồn: MAP