Hoàng tử Moulay Rachid đại diện cho Quốc Vương Mohammed VI tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 32 của Liên đoàn Ả Rập

22/05/2023 93

Hôm nay, tại Jeddah, Hoàng tử Moulay Rachid đã đại diện cho Quốc vương Mohammed VI tại phiên họp thứ 32 của Hội đồng Liên đoàn các quốc gia Ả Rập ở cấp Hội nghị cấp cao do Vương quốc Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức.

Hoàng tử Moulay Rachid cũng được chào đón bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và Người Ma-rốc ở nước ngoài, ông Nasser Bourita, bởi Đại sứ Maroc tại Riyadh, ông Mustapha El Mansouri, cũng như các thành viên của Đại sứ quán Ma-rốc tại Vương quốc Ả Rập Saudi.
Hội nghị thượng đỉnh đã thảo luận về các nỗ lực nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực cũng như thúc đẩy Ả Rập trước những thay đổi liên tiếp và các mối quan tâm về lợi ích ở cấp độ quốc tế và khu vực. 
Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những tình huống bất thường, bao gồm các cuộc khủng hoảng và xung đột khu vực, buộc các nước Ả Rập phải tìm ra cơ chế để đối mặt với những thách thức chung và tăng cường an ninh, ổn định.
Vấn đề Palestine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận về một số cuộc khủng hoảng ở khu vực Ả Rập, trong đó có tình hình ở Yemen, Libya, Somalia và Sudan, sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của các nước Ả Rập và vấn đề khủng bố.
Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh bao gồm các vấn đề kinh tế, chiến lược Ả Rập về du lịch và 'Chương trình nghị sự kỹ thuật số Ả Rập 2023-2033', cũng như hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các quốc gia thành viên của Khu vực mậu dịch tự do Ả Rập mở rộng không phải là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới để hoàn thành chương trình điều hành của khu vực và chiến lược Ả Rập về truyền thông và thông tin (Chương trình nghị sự kỹ thuật số Ả Rập).
Về mặt xã hội, hội nghị đề cập đến các cách thức để đạt được sự phát triển xã hội đa chiều, bao gồm Thập kỷ Ả Rập vì Người khuyết tật (2023-2033) và Tuyên bố Doha 'Tiến tới năm 2030: Hướng tới Phát triển Xã hội Đa chiều', cũng như trọng tâm về thể chế cho người cao tuổi.

Nguồn: https://www.diplomatie.ma