Israel: Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Di sản Do Thái giáo Ma-rốc

06/01/2023 105

El'ad (Israel) - Thứ Tư ngày 05 tháng 01 năm 2023- Trung tâm Nghiên cứu Di sản Do Thái giáo Ma-rốc đã được khánh thành tại thành phố El'ad của Israel (giữa), trước sự chứng kiến của các đại biểu, các nhân vật nổi tiếng, luật sư, học giả, giáo sĩ Do Thái, cũng như người đứng đầu văn phòng liên lạc Ma-rốc ở Tel Aviv, Abderrahim Bayoud.

Trong một bài phát biểu, cựu đại sứ Israel tại Pháp và Liên Hợp Quốc, Yehouda Lancry, đã nhắc đến Đức vua quá cố Mohammed V và những hành động và lợi ích cao cả của ông đối với các thành viên của cộng đồng Do Thái ở Maroc, nhấn mạnh rằng việc thành lập trung tâm này là một sự tôn vinh đối với sự bảo vệ dành cho người Do Thái Ma-rốc dưới chế độ Vichy và một bằng chứng cho sự gắn bó của người Do Thái Ma-rốc với cội nguồn của họ.

Ông cũng lưu ý rằng tất cả các nhà sử học nghiên cứu về lịch sử Do Thái giáo đều biết đến vai trò của Đức vua quá cố trong việc bảo vệ người Do Thái, cũng như Maroc luôn là vùng đất khoan dung, hòa bình, hiểu biết và cùng tồn tại giữa các tôn giáo.

Ngoài ra, Ông Lancry cũng nhấn mạnh những nỗ lực phi thường của Vua HM Mohammed VI trong việc bảo vệ nền văn hóa Do Thái Ma-rốc, trong việc tôn vinh tiếng Do Thái trong hiến pháp Ma-rốc, trong việc thực hiện các chương trình phục hồi rộng rãi các di tích lịch sử của người Do Thái và thành lập bảo tàng di sản Do Thái.
Trong buổi lễ này, cuốn sách 'Các vị vua nhân từ', của Haim Levy, một nhân vật nổi bật của người Do Thái Ma-rốc đến từ Marrakech, đã được giới thiệu. Cuốn sách kể lại lịch sử của triều đại Alawite uy nghiêm và mối quan hệ của triều đại với cộng đồng Do Thái.
Nguồn: MAP