Kỳ họp thứ 14 Cấp cao Maroc-Bồ Đào Nha: Ký kết 12 thỏa thuận trong các lĩnh vực chiến lược

16/05/2023 119

Ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại Lisbon, Ma-rốc và Bồ Đào Nha đã ký kết 12 thỏa thuận trong một số lĩnh vực chiến lược nhằm tăng cường hợp tác song phương.

 

Các hiệp định này đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, văn hóa, giáo dục đại học, thủ công, đoàn kết xã hội và công lý.
Một Thỏa thuận về hợp tác bảo vệ dân sự giữa chính phủ hai nước đã được ký bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và Người nước ngoài Ma-rốc Nasser Bourita và người đồng cấp Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho. Thỏa thuận này thiết lập khung pháp lý áp dụng cho bảo vệ dân sự, bao gồm bảo vệ con người, tài sản trước các tai nạn nghiêm trọng và thảm họa có nguồn gốc tự nhiên hoặc công nghệ, theo luật hiện hành ở cả hai quốc gia.
Hai Bộ trưởng cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật đào tạo và hành chính tư pháp. Nó xác định các điều kiện hợp tác thể chế trong lĩnh vực pháp lý, đào tạo và quản lý tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp, và điều này thông qua việc trao đổi thông tin về pháp luật và luật học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực luật pháp, đào tạo cán bộ thẩm phán, cảnh sát tư pháp.
Một bản ghi nhớ thứ hai trong lĩnh vực phát triển và khuyến khích nhà ở ở nông thôn thế giới đã được Bourita và Marina Goncalves, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, ký kết để tăng cường hợp tác giữa hai nước, với mục đích phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực phát triển và thúc đẩy nhà ở nông thôn, thông qua trao đổi kinh nghiệm và thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và xã hội trong lĩnh vực quản lý đất đai, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững trong xây dựng và năng lượng tái tạo.
Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước đã ký Chương trình thực hiện Hiệp định Văn hóa và Khoa học giai đoạn 2023-2024. Được Bourita và Cravinho ký kết, Chương trình thực hiện này đưa ra một khuôn khổ hợp tác chung giữa hai nước trong các lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ, văn hóa, truyền thông, thể thao và thanh niên.
Ma-rốc và Bồ Đào Nha cũng đã ký một biên bản ghi nhớ giữa Bộ Đoàn kết, Hội nhập xã hội và Gia đình và Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội.
Theo bản ghi nhớ này, được ký bởi Bourita và Ana Mendes Godinho, Bộ trưởng Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội, hai bên đồng ý phát triển hợp tác trong các lĩnh vực xã hội, chống bạo lực đối với phụ nữ, cải thiện việc cung cấp dịch vụ và chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội, thúc đẩy quyền trẻ em và người khuyết tật.
Trong lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ và Kinh tế xã hội, Bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước đã được ký kết bởi Fatim-Zahra Ammor, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Thủ công mỹ nghệ và Kinh tế Xã hội và Đoàn kết và Ana Mendes Godinho, Bộ trưởng Bộ Lao động, Đoàn kết và Xã hội Bồ Đào Nha. An sinh xã hội, với mục đích thiết lập khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và kinh tế xã hội và đoàn kết, thông qua trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển nghệ nhân, khuyến khích quan hệ đối tác chuyên nghiệp và trao đổi tài liệu.
Hai nước cũng đã ký dự thảo chương trình triển khai trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2023-2025. Được ký bởi Ammor và António Costa Silva, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Biển, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch, thông qua trao đổi chuyên môn, bí quyết về kỹ thuật du lịch, các thông lệ tốt nhất về du lịch bền vững và kinh nghiệm trong thiết lập và vận hành các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch, cũng như phát triển các hoạt động xúc tiến chung ở các thị trường xa.
Cũng trong dịp này, một biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đã được ký bởi Abdellatif Miraoui, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới và Elvira Fortunato, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Đại học. Bản ghi nhớ nhằm xác định các điều khoản và điều kiện hợp tác giữa các Bên trong các lĩnh vực ưu tiên và quan hệ đối tác tiềm năng cao liên quan đến giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và đổi mới thông qua thúc đẩy học thuật và hợp tác, phát triển trao đổi và lưu động của sinh viên.
Ngoài ra, một bản ghi nhớ trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững đã được ký bởi Laila Benali, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Phát triển Bền vững, và Duarte Cordeiro, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Hành động Khí hậu.
Mục đích của biên bản là thúc đẩy phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn: https://www.diplomatie.ma