Thành viên của Nghị Viện Châu Âu (MEP) kêu gọi duy trì quan hệ đối tác với Ma-rốc, Trụ cột chính sách của EU ở Châu Phi, Địa Trung Hải

15/02/2023 89

Strasbourg - Ngày 14 tháng 2 năm 2023- MEP Thierry Mariani kêu gọi duy trì mối quan hệ đối tác giữa Liên minh Châu Âu và Ma-rốc, trụ cột trong chính sách của Châu Âu ở Châu Phi và Địa Trung Hải.

'Mối quan hệ với Maroc là rất cần thiết (Ghi chú của biên tập viên: đối với EU) ở các cấp độ di cư, kinh tế, an ninh và địa chính trị,' MEP cho biết tại phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu (EP) ở Strasbourg, nhấn mạnh rằng cần “giữ gìn và đổi mới cuộc đối thoại” với Vương Quốc

Thierry Mariani đã tố cáo nghị quyết cuối cùng thù địch với vương quốc, trong đó đặt câu hỏi về quyết định của công lý Ma-rốc, mô tả tình huống này là 'đặc biệt đáng lo ngại'.
Ông cũng ngạc nhiên rằng vào thời điểm có sự can thiệp, Liên nhóm 'Tây Sahara' vẫn tiếp tục thường xuyên quảng bá các luận điểm của 'polisario' và tiếp nối những luận điểm của Algeria ở khu vực này trên thế giới.

Ông coi việc ngoại giao nghị viện có thể phát huy vai trò của mình là 'hoàn toàn cần thiết' trong tình hình hiện nay.
Nghị viện Vương quốc Ma-rốc đã công bố, trong một tuyên bố chung của hai viện vào ngày 23 tháng 1, quyết định xem xét lại mối quan hệ của họ với Nghị viện châu Âu bằng cách yêu cầu họ đánh giá lại toàn diện, nhằm đưa ra các quyết định chắc chắn và phù hợp, sau quan điểm mới nhất của Nghị viện châu Âu đối với Ma-rốc.

Nghị viện đã quyết định thành lập một ủy ban chuyên đề đặc biệt chuyên đánh giá lại các mối quan hệ với EP và bao gồm các đại diện của cả hai Nghị viện.

Nguồn
: MAP