Thông cáo báo chí của Văn phòng Hoàng gia

22/09/2023 70

THỨ TƯ, ngày 20 tháng 9 năm 2023- T ại Cung điện Hoàng gia ở Rabat, Quốc Vương Mohammed VI, đã chủ trì một phiên làm việc dành cho chương trình tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất Al Haouz.

Phiên làm việc mới này nằm trong khuôn khổ việc tiếp tục các Chỉ thị cấp cao do Quốc Vương đưa ra tại các cuộc họp ngày 09 và 14 tháng 9, đặt cơ sở cho một chương trình được cân nhắc kỹ lưỡng, tích hợp và đầy triển vọng được đưa ra để cung cấp một cơ sở vững chắc, ứng phó nhanh chóng và chủ động.
Với tổng ngân sách ước tính là 120 tỷ dirham trong thời gian 5 năm, nội dung đầu tiên của chương trình tổng hợp và đa ngành được trình bày trước Quốc Vương bao gồm sáu tỉnh và quận bị ảnh hưởng bởi trận động đất (Marrakech, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua , Azilal và Ouarzazate), hướng tới 4,2 triệu dân.
Dựa trên cách tiếp cận tập trung và chẩn đoán chính xác về nhu cầu, cũng như phân tích tiềm năng hạ tầng và nhân lực địa phương, chương trình này bao gồm các dự án nhằm mục đích một mặt là xây dựng lại nhà ở và nâng cấp cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, phù hợp với các biện pháp khẩn cấp đã được quyết định. tại cuộc họp ngày 14 tháng 9 và mặt khác là tăng cường phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực liên quan. Chương trình được cấu trúc xung quanh bốn thành phần chính:
1- Di dời người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xây dựng lại nhà ở và cải tạo cơ sở hạ tầng;
2- Mở cửa và tái thiết khu vực;
3- Đẩy nhanh quá trình giải quyết những vấn đề xã hội, đặc biệt ở khu vực miền núi bị ảnh hưởng bởi động đất;
4- Khuyến khích hoạt động kinh tế và việc làm, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến địa phương.
Chương trình này còn bao gồm, theo lệnh của Quốc Vương, việc thành lập ở mỗi khu vực một kho lớn dự trữ thiết yếu (lều, chăn, giường, thuốc men, thực phẩm, v.v.) để ứng phó ngay với thiên tai.
Trong buổi làm việc này, Quốc Vương đã yêu cầu chính phủ thực hiện tầm nhìn được đưa ra ở cấp độ từng tỉnh, quận liên quan.
Do đó, Quốc Vương nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của việc lắng nghe nhu cầu của người dân địa phương để đưa ra các giải pháp phù hợp, đồng thời coi trọng khía cạnh môi trường và bảo tồn di sản, truyền thống và tập quán đặc trưng của từng khu vực.
Quốc Vương cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thể hiện sự quản lý sát sao. Khẩu hiệu đưa ra là tốc độ, hiệu quả, chặt chẽ và kết quả thuyết phục để chương trình tái thiết và nâng cấp chung các vùng bị ảnh hưởng trở thành mô hình phát triển lãnh thổ tổng hợp và cân bằng.
Nguồn tài trợ cho chương trình lớn này sẽ đến từ các khoản phân bổ trong ngân sách chung của Nhà nước, đóng góp của chính quyền địa phương và Tài khoản Ngân hàng Đoàn kết Đặc biệt dành riêng cho việc quản lý ảnh hưởng của trận động đất, cũng như thông qua quyên góp và hợp tác từ cộng đồng quốc tế.
Với tư cách là một phần trong sứ mệnh của Quỹ Hassan II nhằm hỗ trợ thực hiện các chương trình và dự án có tác động cơ cấu đến phát triển kinh tế và xã hội, Quốc Vương đã đưa ra chỉ thị tối cao cao cho Quỹ Hassan II đóng góp 2 tỷ dirham tài trợ cho chương trình này.
Buổi làm việc có sự tham dự của Người đứng đầu Chính phủ, ông Aziz Akhannouch, Cố vấn của Quốc vương, ông Fouad Ali El Himma, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Abdelouafi Laftit, Bộ trưởng Bộ Tài trợ và các vấn đề Hồi giáo, ông Ahmed Toufiq, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, Bà Nadia Fettah, Bộ trưởng Bộ Quy hoạch Lãnh thổ Quốc gia, Quy hoạch Đô thị, Chính sách Nhà ở và Đô thị, Bà Fatima Ezzahra El Mansouri, Phái đoàn Bộ trưởng tại Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, tại phụ trách Ngân sách, ông Faouzi Lekjaa, cũng như Trung tướng, Mohammed Berrid, Tổng Thanh tra FAR kiêm Tư lệnh Miền Nam.

Nguồn
: Diplomatie.ma