Tuyên bố

02/08/2023 130

Thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dominic, ông Roberto Alvarez, đã  thay mặt cho Tổng thống Dominic Luis Abinader, gửi thư cho người đồng cấp Ma-rốc để trình bày ý kiến quan điểm của đất nước ông về vấn đề Sahara của Ma-rốc, gửi tới Quốc Vương Mohammed VI.

1. Cộng hòa Dominic 'tái khẳng định sự công nhận tuyệt đối của mình đối với chủ quyền của Maroc với khu vực Sahara,'
2. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Đô-mi-ni-ca 'xem xét thuận lợi' 'việc mở một chuyên gia tư vấn Dominic tại thành phố Dakhla .'
3. Cộng hòa Dominic 'tái khẳng định rằng sáng kiến tự trị của Vương quốc Ma-rốc năm 2007 đã đưa ra cho các bên thực tế, giải pháp đáng tin cậy và nghiêm túc để đạt được thỏa thuận đàm phán.'
Bộ trưởng Dominic cũng thông báo với người đồng cấp Maroc rằng 'Tổng thống Luis Abinader đã bày tỏ mong muốn có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Maroc, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, thương mại và' giữa Vương quốc Maroc và Cộng hòa Dominic.

Nguồn: Diplomatie.ma