Tuyên bố

31/08/2023 105

Thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023- Vương quốc Maroc đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Cộng hòa Gabonese.

Vương quốc Maroc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự ổn định của đất nước anh em này và sự yên bình của người dân.
Maroc tin tưởng vào sự sáng suốt của Gabon, động lực và thể chế quốc gia của quốc gia này để hướng tới một quan điểm cho phép nước này hành động vì lợi ích tối cao của đất nước, bảo vệ những thành quả đã đạt được cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân Gabon anh em .

Nguồn: Diplomatie.ma