Tuyên bố

05/09/2023 104

Thứ Hai, ngày 04 tháng 9 năm 2023- Ma-rốc, được trao tư cách Đối tác đối thoại theo ngành của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Maroc trở thành quốc gia Bắc Phi đầu tiên có được quy chế này, qua đó củng cố vị thế của mình với tư cách là nước đối thoại đặc quyền của nhóm địa chính trị và kinh tế có tầm quan trọng lớn này.
Vị thế này củng cố tầm nhìn của Quốc vương Mohammed VI về việc đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác và mở cửa cho các khối địa chính trị mới, đồng thời cũng tạo nên sự công nhận của nhóm này về vai trò của Maroc, dưới sự lãnh đạo của Quốc Vương, như một trung tâm ổn định ở Châu Phi và thế giới Ả Rập, phản ánh động lực hợp tác giữa Maroc và các nước Đông Nam Á.
Thỏa thuận về nguyên tắc trao quy chế “Đối tác đối thoại theo ngành” cho Maroc được công bố trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56, tổ chức vào ngày 11 và 12/7/2023 tại Jakarta.
Tại cuộc họp đó, quy chế tương tự đã được trao cho Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Source : Diplomatie.ma