Tuyên bố: đánh giá tích cực về thị thực điện tử 'eVisa', một năm sau khi triển khai

24/07/2023 154

Thứ sáu ngày 21 tháng 7 năm 2023

Việc Vương quốc Maroc ra mắt thị thực điện tử 'eVisa', vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, đã nhận được đánh giá tích cực, bởi sự linh hoạt và thuận lợi lớn trong thủ tục cấp thị thực vì lợi ích của một số công dân nước ngoài tuân theo hình thức này.

Một năm sau khi triển khai, thị thực điện tử đã giúp xử lý hơn 160.000 đơn đăng ký, trong đó có gần 150.000 'eVisa' được cấp. Số lượng yêu cầu được xử lý tăng theo cấp số nhân từ tháng 7 năm 2022 (gần 6.000 yêu cầu) đến tháng 11 năm 2022 (hơn 15.000 yêu cầu). Đỉnh điểm của các yêu cầu được xử lý bởi 'eVisa' đã đạt được vào tháng 5 năm 2023, với gần 18.000 yêu cầu.
Biện pháp này có thể thực hiện được, dưới Chỉ thị tối cao của Quốc vương Mohammed VI, hỗ trợ ngành du lịch trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và quảng bá Maroc như một điểm đến cho Du lịch và Kinh doanh.

Trong hạng mục 'Kinh doanh', một số lượng lớn ứng viên có hồ sơ lãnh đạo và quản lý từ các công ty lớn thuộc mọi hoạt động (kỹ sư, nhân sự công nghệ cao, người ra quyết định trong các công ty đa quốc gia, v.v.).

Kể từ khi ra mắt 'eVisa', 110 quốc tịch từ tất cả các châu lục đã có thể được hưởng lợi từ thị thực điện tử, nhờ sự đơn giản hóa thủ tục đăng ký và nhận kết quả.

Tỷ lệ 'eVisa' được cấp theo quốc tịch như sau: Israel (55%), Ấn Độ (10%), Nigeria (4,44%), Ai Cập (4,41%), Pakistan (3,5%) và Jordan (2,7%).

Một số công dân nước ngoài tuân theo thủ tục này được hưởng lợi từ thị thực điện tử trên cơ sở quốc tịch của họ, đặc biệt là công dân của Thái Lan, Jordan, Israel, Ấn Độ, Azerbaijan và Guatemala.

Lưu ý rằng thị thực điện tử được thiết lập là ủy quyền của một người cho phép truy cập và lưu trú ngắn hạn (tối đa 30 ngày) trên lãnh thổ Maroc. Nó có giá trị trong tối đa 180 ngày kể từ ngày phát hành.

Nguồn : Diplomatie.ma