Vương quốc Maroc đang hết sức lo ngại về tình hình xấu đi nghiêm trọng ở Dải Gaza

10/08/2022 256

Thứ bảy ngày 6 tháng 8 năm 2022- Vương quốc Ma-rốc đang hết sức lo ngại về tình hình xấu đi nghiêm trọng ở Dải Gaza, do các hành động bạo lực và giao tranh trở lại gây thương vong về người và thiệt hại về vật chất.

Quốc  Vương Maroc, Vua Mohammed VI, chủ tịch Ủy ban Al-Quds, kêu gọi tránh leo thang bạo lực và đề nghị các bên kiềm chế để tình hình không trở nên xấu đi, giúp khu vực tránh khỏi căng thẳng, gây cản trở cho cơ hội hòa bình.

Nguồn: Diplomatie.ma