Đề án tự trị Ma-rốc nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng ở cấp khu vực và quốc tế

28/05/2022 398

Laayoune, ngày 26 tháng 5 năm 2022 - Sự ủng hộ đang ngày càng tăng của quốc tế đối với Sahara của Maroc. Sau những lập trường chính thức mạnh mẽ được thể hiện bởi một số cường quốc toàn cầu, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Đức, ủng hộ kế hoạch tự trị do Vương quốc Ma-rốc trình bày, đến lượt các trí thức, chính trị gia và hiệp hội của khu vực Maghreb thể hiện sự ủng hộ của họ đối với giải pháp thực tế và đầy hứa hẹn này cho khu vực.

Bất kỳ nhà quan sát nào quan tâm đến tranh chấp giả tạo tại Sahara của Ma-rốc sẽ đồng ý rằng tranh chấp này gây tốn kém cho quá trình phát triển và hội nhập của Maghreb và nó chỉ có thể được giải quyết thông qua một kế hoạch tự trị dưới chủ quyền của Maroc.

Theo tinh thần này, một số nhân vật nổi tiếng từ vùng Maghreb (trí thức, các diễn viên chính trị, và các hiệp hội ...) gần đây đã gặp nhau tại Laayoune để thành lập một cơ quan dân sự hỗ trợ kế hoạch tự trị, được gọi là Điều phối thực hiện kế hoạch tự chủ ở sa mạc Sahara.

Việc thành lập cấu trúc này, do cựu FM Ahmed Ounaies của Tunisia chủ trì, được công bố nhân dịp Diễn đàn Maghreb đầu tiên ủng hộ kế hoạch tự trị ở Sahara thuộc chủ quyền của Ma-rốc.

Nhân dịp này, Ounaies mô tả chủ quyền của Ma-rốc đối với Sahara của họ là "nền tảng" để thành lập Liên minh Maghreb ổn định, cân bằng và hiệu quả, lưu ý rằng kế hoạch tự trị là giải pháp nghiêm túc và đáng tin cậy đảm bảo sự ổn định và tiến bộ của khu vực. 

Kế hoạch tự trị do Ma-rốc đề xuất năm 2007 đã nhận được sự ủng hộ to lớn của quốc tế và chúng ta chỉ có thể tham gia theo cách tiếp cận tương tự vì nhiệm vụ của chúng ta là ủng hộ chủ quyền của Ma-rốc để bảo tồn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta, Nhà báo Walid Kabir người Algeria, Chủ tịch Hiệp hội Hòa bình, Hợp tác và Phát triển Maghreb, đồng thời là người tổ chức Diễn đàn cho biết.

Ông nói thêm, kế hoạch tự chủ sẽ là một mô hình cho sự phân quyền và quản trị địa phương trong khuôn khổ các quốc gia.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn nhấn mạnh rằng tranh chấp nhân tạo đối với Sahara của Ma-rốc là một trong những trở ngại lớn đối với việc thành lập Liên minh Maghreb mạnh mẽ và thống nhất, ca ngợi những thành tựu của Vương quốc trong việc đạt được khu vực hóa tiên tiến.

Họ cũng lưu ý rằng những thách thức hiện nay ở cấp độ khu vực và quốc tế đòi hỏi sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Sự phối hợp này, với hội đồng gồm 15 thành viên đại diện cho 5 quốc gia trong khu vực (Tunisia, Libya, Algeria, Mauritania và Morocco), nhằm hỗ trợ kế hoạch tự trị dưới chủ quyền hoàn toàn của Vương quốc này.

Bên cạnh việc tập hợp tất cả những người Bắc Phi tin tưởng vào một Liên minh Maghreb thực sự hợp tác và phát triển, khuôn khổ mới sẽ chống lại những ý tưởng ly khai phá hủy các quốc gia và khuyến khích xây dựng một nền kinh tế Maghreb cạnh tranh.

Sự kiện này có sự tham dự của các nhân vật từ khu vực Maghreb và châu Phi, cũng như đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao được công nhận tại Laâyoune và các bên liên quan xã hội dân sự địa phương.

Nguồn: MAP