Cơ cấu tổ chức Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam

06/09/2022 1256

Trưởng Cơ quan Đại diện Ngoại giao

Họ và tênChức vụ
 Ngài Jamale CHOUAIBI Đại sứ Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam

Cán bộ Nhân viên

Họ và tênChức vụ
 Ông Ahmed Ait AISSA
 Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ
 Ông Salaheddine LALAOUINAJIH
 Tùy viên Kinh tế 
 Ông Amine OUANINECH
 Tùy viên Văn hóa và Lãnh sự
 Ông Younes BERRADY

 Tùy viên Tài chính

 Bà ĐINH Thị Thúy Hằng Thư ký Đại sứ
 Bà NGUYỄN Thị Ngọc Thúy
 Phiên dịch