Thông cáo
Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023- Vương quốc Maroc bày tỏ tình đoàn kết với Nhà nước anh em Libya sau cơn bão và lũ lụt...